יש למישהו משפטים יפים מהשירים של

טונה כמו : זה מעט אבל בנתיים זה מקלט לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן

אדם לאדם זאב (אבל זה נצי נץ) X

שאלות קשורות