ביום חמישי אני אנסע לפורום, כדאי ללבוש שורט?

עדיף גינס ארוך X

שאלות קשורות