היה נכוןנראה לי X

היה נכון X

היה נכון חח X

אני לא בטוח.נראה לי שהסיסמא היא:החזק מגן על החלש ללא הבדל דת גזע ומין.מישהי פעם אמרה לי.עריכה: אם כולם אומרים שזה היה נכון אז זה זה כנראה. X

שאלות קשורות