לא מגוגל תרגם.. איך אומרים באנגלית הוא יזם? מהמילה יוזמה.

אינישיאט שכחתי איך רושמים:/

שואל השאלה:initiated?זה מה שגוגל תרגום רושמים

כן initiate He initiated the משהו

שאלות קשורות