איך אומרים אני פולנייה או אני פולנית?

אני פולנייה X

פולנייה X

אני פולניה X

אני פולנייה. X

פולנייה. השפה היא פולנית, אבל את פולנייה. X

פולנייה D: X

שאלות קשורות