איך אומרים אני פולנייה או אני פולנית?

אני פולנייה

פולנייה

אני פולניה

אני פולנייה.

פולנייה. השפה היא פולנית, אבל את פולנייה.

פולנייה D:

שאלות קשורות