אומרים אמפתיה או אמפטיה?

2 תשובות

בעברית תקינה אומרים אמפתיה.

אמפתיה

שאלות קשורות