אומרים אמפתיה או אמפטיה?

בעברית תקינה אומרים אמפתיה. X

אמפתיה X

שאלות קשורות