אומרים אמפתיה או אמפטיה?

בעברית תקינה אומרים אמפתיה.

אמפתיה

שאלות קשורות