זה מבחן שמראה למורים באיזה רמה את X

מבחן מעצבן קשה על כל החומר שלמדת X

מבחן שמראה באיזה רמה הכיתה ומחלק להקבצות X

שאלות קשורות