מה זה יחס פוליסמי

זה במילון שיש מס הגדרות מתחת לערך X

שואל השאלה:אני יודעת אבל איך מסבירים את זה X

הומונימיה- אין קשר בין המשמעויותהערך חוזר על עצמו כמה פעמים ומסומן באותיות או מספריםפוליסמיה- יש קשר בין המשמעויות, ריבוי משמעויות לאותה מילה X

יש שתי אפשריות של שאלות או שישאלו אותך איזה יחס יש במילון אז את כותבת שהוא פולסימי יש יש מספר הגדורות מתחת לערך, וזה יהיה רק פוליסמי כי ההומונימי לא במיקודאו שיאלו אותך למה הוא פולסמי X

שאלות קשורות