1 תשובות

המונח ביוגרפיה (מיוונית: ביו - חיים, גרפיה - כתיבה) מתייחס לרוב לסוגה בספרות ובקולנוע, המתאר את תולדות חייו של אדם מסוים.

שאלות קשורות