מישהו ב5 יחל אנגלית יודע איך לכתוב opinion essay? מבנה וכל זה?

פתיחה - הצגת הנושא באופן כללי.גוף החיבור - טיעונים מנוגדים. אתה צריכך להחליט מהתחלה מה הדעה שלך (כלומר, על מה יש לך יותר לכתוב..) בגוף החיבור תטען בעד הדעה המנוגדת ואז תטען בעד הדעה שבחרת.סיום - מסכם את כל מה שכתבת, מנמק ומביע את דעתך. כמו כן, בגוף החיבור אתה צריך להשתמש במילות קישור כמו: First of allFirstlySecondlyOn the one handIn additionMoreoverFurthermore AlsoAs well asFinally, lastly או At last או To conclude או In conclusion וכן הלאה X

שאלות קשורות