הורדת נפיחות ממכה בשפתיים - קיבלתי מכה בשפה ועכשיו היא מאוד נפוחה, איך אפשר להוריד את הנפיחות? דחוף.

קרח

תנסי קרח

שימי קרח מאוד יעזור לך!

מומלץ קרח וללחוץ בעדינות.

האם הקרח מועיל גם אחרי שעה או יותר מזמן קבלת המכה?

שאלות קשורות