הורדת נפיחות ממכה בשפתיים - קיבלתי מכה בשפה ועכשיו היא מאוד נפוחה, איך אפשר להוריד את הנפיחות? דחוף.

קרח X

תנסי קרח X

שימי קרח מאוד יעזור לך! X

מומלץ קרח וללחוץ בעדינות. X

האם הקרח מועיל גם אחרי שעה או יותר מזמן קבלת המכה? X

שאלות קשורות