מזה מדרובה?

אהבלה X

משוגעת במרוקאית X

דפוקה, מפגרת. X

שאלות קשורות