מה זה למוטב בלבד? -מזה אומר שכתוב על צק: למוטב בלבד?

שלא ניתן לפדות אותו בבנק ולקבל עליו כסף מזומן.כי כשממצוין עליו למוטב בלבד, אפשר רק לקבל את הכסף, רק אם מפקידים בחשבון שעליו רשום הצק בלבד.אגב, לא ניתן לגלגל את הצק הלאה.בהצלחה (: X

שאלות קשורות