מה זה למוטב בלבד? -מזה אומר שכתוב על צק: למוטב בלבד?