באנגלית - מתי משתמשים ב in, at, on? + דוגמאות בבקשה? תודה

in - חודשים, שנים, שם ארץ מדינה או עיר in Marchin the year 2012in 2012in tel avivin the morningon - ימים תאריכים וחגים, שמות רחובותon MondayOn Hanukkahon the 31st On Gordon StreetAt - שעה מסויימת, נקודה או מקום מסוייםat 4 oclockat nightat the momentat home X

שאלות קשורות