נכון הדבר הזה שבפה, אז איך רושמים את זה כיח? חיכ? או מה?

כיח? זא- סוג של ליחה וכל זה? X

חך X

שואל השאלה:לא ליחה הדבר הזה שבפה X

כיח. X

חך עם כ לא דגושה.. זה בעצם נשמע כמו chech שCH זה כמו ח X

שאלות קשורות