נכון הדבר הזה שבפה, אז איך רושמים את זה כיח? חיכ? או מה?

כיח? זא- סוג של ליחה וכל זה?

חך

שואל השאלה:לא ליחה הדבר הזה שבפה

כיח.

חך עם כ לא דגושה.. זה בעצם נשמע כמו chech שCH זה כמו ח

שאלות קשורות