נכון הדבר הזה שבפה, אז איך רושמים את זה כיח? חיכ? או מה?

0 תשובות

שאלות קשורות