שלחו לי מכתב מהצבא ורשום על המעטפה בלמס מה זה בלמס?

בלתי מסווג סודיות X

בלתי מסווג X

שאלות קשורות