שלחו לי מכתב מהצבא ורשום על המעטפה בלמס מה זה בלמס?

בלתי מסווג סודיות

בלתי מסווג

שאלות קשורות