מה הפירוש של המילה הווי? לדוגמה: ההווי הישראלי

אוירה

הווי זה יותר הרגשה אבל גם אווירה

אווירה

אווירה, הרגשה

שאלות קשורות