מה הפירוש של המילה הווי? לדוגמה: ההווי הישראלי

אוירה X

הווי זה יותר הרגשה אבל גם אווירה X

אווירה X

אווירה, הרגשה X

שאלות קשורות