אני חייבת להדפיס את טבלת היסודות הכיימים למחר! יש לי מבחן ואני לא מוצאת את זה באינטרנט. הכל באנגלית ואני חייבת בעברית. מישהו יכול לשולח לי את הדף בעברית? ( בת 15)

אמקישורים מצורפים:בעברית X

(:קישורים מצורפים:http://www.ptable.com/Images/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA.png X

הנהקישורים מצורפים:http://www.ptable.com/?lang=hehttp://www.ptable.com/Images/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA.png X

מה זאת אומרת בעברית? היסודות כתובים בטבלה באותיות שלהם... שזה באנגלית..ותנסי לחפש באינטרנט טבלה מחזורית (זה עוד שם לטבלת היסודות הכימיים):) X

חחח כולם הביאו אותו קישור מגוגל XDD X

שאלות קשורות