איך יודעים מה זה יסודות מתכתיים או יסודות אל-מתכתיים?

עפ הטבלה המחזורית, האל מתכתיים נמצאים בצד הימים (גזים אציילים וכו)כל השאר הם מתכות. X

אוקיי.. אם יש לך את טבלת היסודות אז הימני זה אל מתכתיים והשמאלי מתכתיים.. אם לא זה לפי המוליכות X

בכל החלק הימיני של הטבלה המחזורית זה האל מתכתיים, מהחלק של הזיגזג הכל זה מתכתי. בעצם ימיני זה אל מתכתי ושמאלי. ומרכז זה מתכתי X

המתכות-רובן מבריקות, רובן בצבע כסף, ניתנות לריקוע, לרוב אינן נשברות, מוליכות חשמל וחוםהאל מתכות-אינו מבריקות, אינן כסופות, שבירות, מתפוצצות, מוליכות חום וחשמל גרועעולפני ההטבלה המחזורית מהיסוד בור, צורן, ארסן, טלור, אסטטין (במדרגות) מהיסודות האלו ימינה זה האל מתכות והמימןוכל החלק השמאלי של הטבלה מתכות. X

שאלות קשורות