מה משמעות המילה הסתייגות?

4 תשובות

נסיגה אחורה.

אי הסכמה

מצד אחד את מסכימה מצד שני מתנגדת.. למשל בפיסקת טעון אני מסתייגת=מסכימה מצד אחד ומתנגדת מצד שני..

פשרה.

שאלות קשורות