מה משמעות המילה הסתייגות?

נסיגה אחורה. X

אי הסכמה X

הסתייגות זה לא להיות בעד ולא להיות נגד. להיות ניטרלי. X

מצד אחד את מסכימה מצד שני מתנגדת.. למשל בפיסקת טעון אני מסתייגת=מסכימה מצד אחד ומתנגדת מצד שני.. X

פשרה. X

שאלות קשורות