כינוי כיתות התיכון כחמישית, שישית וכו - למה כיתה ט ניקראת חמישית, כיתה י ניקראת שישית, וכן הלאה? חכם בועז שיודע (כמעט) הכל.

בעבר התקיימו בארץ ישראל שתי מערכות לימוד. בבית הספר העממי שנועד לכל, למדו הילדים מכיתה א´ ועד ח´. בגימנסיות למדו ילדי עשירים ושם היו ארבע מכינות לקראת התיכון, המקבילות לכיתות ה´ עד ח´,- הכיתה הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית. הכיתה שבה החלו לימודי התיכון נקראה על כן החמישית, וכן הלאה במקביל למקובל בימינו - ט´ עד יב. X

שואל השאלה:תודה רבה, דר יעקב. X

ולכן גם נקראית תלמידי כתה ט-יב חמשושים-שמיניסטים.. X

שאלות קשורות