כביסה נקרעת במכונה - מה הסיבה לקריעת כביסה (חורים), בעיקר במגבות, לאחר מספר כביסות. מהירות הסחיטה נמוכה 600, התוף נראה שלם והכביסה נפרדת ללא פריטים עם חלקי מתכת. לאחר הכיבוס מתבצע ייבוש במייבש (תוף שלם ללא פגיעות).

שתי סיבות יכולות להיות הראשונה שאיכות המגבות גרועה והשנייה שמהירות הסחיטה גבוהה ז. א. לא 600 מומלץ לכבס מספר פעמים ללא סחיטה או בסחיטה קלה (את הסחיטה לעשות בחלק של הכביסה העדינה) ולעקוב. X

שאלות קשורות