מה הפירוש של הפתגמים האלה: 1. מפני שיבה תקום 2. והדרת מפני זקן 3. התפוח אינו נופל רחוק מהעץ 4. מעשה אבות סימן לבנים

אני יודעת רק 2..2- יש לכבד זקנים ומבוגרים3- ביטוי שאומרים לבן אדם שדומה להורה שלו קרוב משפחה X

מפני שיבה תקום וגם והדרת פני זקן זה תכבד את המבוגרים (מפני שיבה תקום זה אומר תן לו לשבת במקומך למשל) התפוח אינו נופל רחוק מהעץ זה אומר שהבן לא שונה מאבא שלו... מעשה אבות סימן לבנים זה אומר שהבנים יעשו מה שההורים שלהם עושים... מקווה שעזרתי:) X

1. אם מישהו מבוגר בה אליך ואין לו מקום לשב אז תקום. 2. תכבד את הזקנים. 3. שאתה כנרא דומה להורים שלך באיזשהו אופן. 4. המעשה של האבות זו דוגמה לבנים. X

שאלות קשורות