כמה מקומות יש באוטובוס בממוצע?

34 X

באוטבוסים נמוכים עירוניים אני לא יודע. אבל בבינעירוניים הרגילים 50. X

29. X

שאלות קשורות