משך הנסיעה לכנרת מתל אביב - מהו זמן הנסיעה מתא לכנרת?

שלום שליבנסיעה ברכב פרטי ללא עומסי תנועה כשעה ושלושת רבעי השעה. X

שאלות קשורות