מה הפירוש של המילה:להערים למשל: להערים על המספריים, שגוזרות את דינו?

לרמות X

לעבוד על, לרמות X

לנקוט בתחבולה, בצעד מתוחכם, שועלי כזה X

שאלות קשורות