מהו חוק הפילוג המורחב? איך פותרים נגיד תרגיל: (x+5) (x+4)? בחוק הפילוג המורחב????

שאלות קשורות