להחזיק שוקר חשמלי בבית זה חוקי?

כןבערך כמו להחזיק בבית טוסטר ואמבטיה X

חוקי אבל לא הייתי שולף אותו לכל אדם (בין אם מישהו מאיים עליך או סתם בשביל הצחוק) X

שואל השאלה:מאיזה גיל זה חוקי?אם מזמינים מאלי אקספרס או משהו X

חוקי ורצוי (: X

שאלות קשורות