איך אומרים לא רוצה באנגלית?

I dont want X

I dont want. X

לא מה שהיא אמרה...אני לא רוצה את זה - I dont want itאני לא רוצה לעשות את זה - I dont want to do thisתלוי בהקשרעקרונית I dont want X

harder? X

dont want to / doesnt want to X

Dont want זה לא רוצהI dont want זה אני לא רוצה X

שואל השאלה:טוב תודה הבנתי X

שאלות קשורות