איך אומרים לא רוצה באנגלית?

I dont want

I dont want.

לא מה שהיא אמרה...אני לא רוצה את זה - I dont want itאני לא רוצה לעשות את זה - I dont want to do thisתלוי בהקשרעקרונית I dont want

harder?

dont want to / doesnt want to

Dont want זה לא רוצהI dont want זה אני לא רוצה

שואל השאלה:טוב תודה הבנתי

שאלות קשורות