איך אומרים לא רוצה באנגלית?

4 תשובות

I dont want

I dont want.

harder?

dont want to / doesnt want to

שאלות קשורות