אלומיניום ופלדה X

אלומינים X

חלק מאלומיניום וחלק ממתכות אחרות X

טיטניום, אלומיניום, סיבי פחם (: X

תודה על העזרה במדעים! X

שאלות קשורות