מה זה אשנב כל בנושא של דואר ישראל?

ראשי תיבות של ארגון ושילוב נושאים בין-תחומיים. מתן שירות לכל הנושאים הרלבנטיים בכל התחומים. X

שואל השאלה:אבל זה קשור לפתיחת כרטיס להזמנת חבילות מהאינטרנט...? X

כן, בכל התחומים. יש עמדות כלליות לכל התחומים שנקראות אשנב-כל ויש עמדות לתחום כלשהו בלבד. X

שואל השאלה:תודהה 3: X

שאלות קשורות