איך אומרים כיתה יא באנגלית? (איזו אות זו)

11th grade X

באנגלית זה לא עובד לפי אותיות זה מספרים.. אומרים 11.. X

אצלנו הכיתה זה באותיות והמספר כיתה היא במספרים, אצלם הפוך. כלומר, יא=11, והמספר כיתה שלך, סתם לדוגמא 3= c ואז זה כיתה 11C הבנת? X

Yud alef X

11th grade.אני דוברת אנגלית אז בבקשה (;מי שהמציאה פה אז.. X

שאלות קשורות