מה זה מושא אהבה?

מושא זה אותו הדבר שעליו מדובר, שאותו אוהבים. X

שאלות קשורות