מה זה אומר? זה באמהרית.. דפט ירגש סינטק ירגש פסם קיפטי קיט מושלקיט אינטש שרמיט איזגבר ווסדש אמן