איך כותבים באנגלית קריית גת -qiriat-gat?

לא ככה כותבים..קריית גת באנגלית כותבים ככה:Kiryat Gat

האמת שיש מקרים שבהם ק נכתבת Q בשמות מקומותאבל זו לא שגיאה לכתוב Kiryat Gat

אפשר גם ככה: Kiryat Gatוגם ככה: Qiryat Gat

שאלות קשורות