איך כותבים באנגלית קריית גת -qiriat-gat?

לא ככה כותבים..קריית גת באנגלית כותבים ככה:Kiryat Gat X

האמת שיש מקרים שבהם ק נכתבת Q בשמות מקומותאבל זו לא שגיאה לכתוב Kiryat Gat X

אפשר גם ככה: Kiryat Gatוגם ככה: Qiryat Gat X

שאלות קשורות