ציונים במבחן פסיכומטרי - מהו מספר הטעויות הנורמלי בבחינה פסיכומטרית? אם בכל פרק יש לי בממוצע כ-6 טעויות, מה הציון המוערך?

הייכידוע תוצאה של מבחן פסיכומטרי נע בין 200-800.הציון הפסיכומטרי יכול להשתנות עקב האנשים השונים שנבחנו איתך באותו מחזור בחינה, כלומר אותו מספר טעויות שלך יכול לתת לך ציון שונה כתלות בציונים של הנבחנים האחרים.למרות זאת יש חישוב של ציון משוער.אי אפשר לדעת את הציון הסופי בדיוק.אופן החישוב בקצרה.א. אחוזי הצלחה בחלק הכמותי: עליכם לחלק את מספר התשובות הנכונות שלכם בכל שלושת הפרקים, ב- 75 שהוא סך השאלות בחלק זה. עליכם להתייחס רק לשתי הספרות הראשונות כציונכם באחוזים בחלק זה.ב. אחוזי הצלחה בחלק המילולי: עליכם לחלק את מספר התשובות הנכונות שלכם בכל שלושת הפרקים, ב- 90 שהוא סך השאלות בחלק זה. עליכם להתייחס רק לשתי הספרות הראשונות כציונכם באחוזים בחלק זה.ג. אחוזי הצלחה בחלק האנגלית: עליכם לחלק את מספר התשובות הנכונות שלכם בשני הפרקים, ב- 58 שהוא סך השאלות בחלק זה. עליכם להתייחס רק לשתי הספרות הראשונות כציונכם באחוזים בחלק זה.ד. לאחר שבידכם שלושת ציוני המשנה, עליכם להכפיל את הציון הכמותי פי שתיים, להוסיף לזה את הציון המילולי שמוכפל אף הוא פי שתיים, ולהוסיף את ציון הציון באנגלית כמו שהוא - בלי להכפילו בשתיים. את התוצאה יש לחלק ב- 5. זהו הציון הכללי באחוזים לבחינה זו.ה. כדי להמיר את התוצאה לציון של 200-800, יש להכפילה ב- 6, ולהוסיף 180 עד 210 נקודות. כך יש בידיכם טווח ציון משוער של 30 נקודות.מקווה שעזרתי :) X

שאלות קשורות