איך יותר נכון להגיד? 1. אני לא יוכל להגיע מחר לפגישה. או 2. אני לא אוכל להגיע מחר...

2 X

יותר נכון לומר: אני לא אוכל להגיע מחר X

2. X

אני לא אוכל. להגיד אני לא יוכל זאת טעות מוחלטת X

2.אותיות איתן. X

גם במשפט מספר 2 יש לך טעות. המשפט אמור להיכתב כך לא אוכל להגיע מחר- שמים א בפועל כשזה מדבר על גוף ראשון, ולכן אין צורך גם להוסיף את המילה אני. X

שאלות קשורות