לצבוע-אני אצבע או אני אצבא?

אני אצבע X

אצבע X

אצבע. כי השורש הוא צ. ב. ע ולא צ. ב. א. X

אצבע, האותיות של השורש לא משתנות X

שאלות קשורות