איך כותבים ברוכים הבאים לדף הבית באנגלית?

welcom? X

Welcome to the home page X

שאלות קשורות