מחפש הוראות הפעלה בעברית - DVR STANDALONE SG-200 עבור 8 מצלמות אבטחה. תודה

תפנה למי שקנית ממנו את המערכת בטוח יש להם. X

גם אני מצטרף לבקשה לחיפוש ההוראות להוראות הפעלה בעברית לDVR STANDALONE 8מצלמות אם מישהו ימצא נא לדווח לי moshemaymon@walla.co.il X

שאלות קשורות