מה המספר של מסי?

10 X

00000000000000 X

רציני? X

שאלות קשורות