אבל X

כמו לדוגמא זה, אפרופו זה, סלנג. X

שאלות קשורות