מדעים: מה זה יון? מה זה יון שלילי? מה זה יון חיובי? מה הקשר בין יונים לאלקטרונים חופשיים ומוליכות חשמלית?

יון הוא אטום בעל מטען חשמלי.יון חיובי הוא אטום בעל מטען חשמלי חיובי.יון שלילי הוא אטום בעל מטען חשמלי שלילי.מוליכות חשמלית תלויה באלקטרונים החופשיים. חומר מוליך חשמל הוא חומר שבו יש חלקיקים עם מטען חשמלי בעלי יכולת תנועה. החלקיקים הללו הם האלקטרונים החופשיים. X

יון הוא חלקיק טעון במטען כלשהו, יון שלילי הוא חלקיק הטעון במטען שלילי, יון חיובי הוא חלקיק הטעון במטען חיובי, אלקטרונים הם יונים שליליים, אלקטרונים חופשיים הם אלקטרונים שנעים בצורה חופשית בחומר נקראים גם אלקטרונים וולנטיים הם יוצרים שדה חשמלי כתוצאה מתנועתם ולכן הם גורמים לזרם חשמלי ולהולכה חשמלית X

כמו שאמרו:יון הוא חלקיק בעל מטען חשמלייון שלילי הוא חלקיק שמספר האלקטרונים שלו גדול ממספר הפרוטונים באטום (זאת אומרת שהוא קיבל אלקטרונים)ויון חיובי זה יום שנתן כבר אלקטרונים הקשר בין יונים לאלקטרונים זה שכולם חלק מהאטום, והאלקטרונים החופשיים בעצם יוצרים יון (חיובי או שלילי) שאלה אחרונה לא יודעת X

שאלות קשורות