חשמל חזר אך לא בכל הבית - אחרי הפסקת חשמל בבית, יש אזור מסוים ללא חשמל. הורדתי והרמתיי את הפקק מספר פעמים ואף החלפתי אותו באחר אך ללא הואיל. האם משהו מכיר את התופעה ויכול לייעץ איך לפתור אותה?

איזה פקק בידיוק יש בלוח חשמל? לכי ללוח ותיבדקי שכול המפסקים למעלה. זה הפסקת חשמל בכול האזור או שרק הביית שלך נפל? X

שלוםאני מניח שיש לך 3 פאזות בבית ואחת הפאזות חסרהבכל מקרה צריך חשמלאי לבדוק אם מגיע 3פאזות ללוח אם לא מגיע ללוח 3 פאזות צריך להזמין את חברת חשמל בסט מיזוג אוויר וחשמל 1800202049 0548007050 X

אם יש לך 3 פאזות אז כנראה חסרה פאזה(נתיך חברת חשמל) ואתה צריך לקרוא לחברת חשמל ואם יש לך רק פאזה אחת כנראה אחד החיבורים בלוח לקוי. בכל מקרה עליך להזמין חשמלאי והוא יתקן או יגיד לך להזמין חח. אל תתעסק עם זה לבד כי אם יש לך 3 פאזות ותחבר משהו לא נכון אתה יכול לשרוף מכשירים יקרים. כמו שנאמר: אל תקח חשמל לידיים X

הזמן חשמלאי!מקרה כזה משול לזה שיש לך חום גבוה ואתה מעלה שאלה בסטיפס מה קורה לך.ההסבר לכך שאחד המגעים במעגל המזין את אותו אזור ניתק הסבר זה ניתן לך כדי שתבין את הבעיה ולא כדי שתנסה לטפל בבעיההדס X

לכול המומחים לחשמל העצות שאתם נותנים הינם סכנת מוות. פשוט אם יש לך בעיה בחשמל תזמין חשמלאי ! X

כפי הנראה יש לך משהו שמקצר במעגל שאותו משרת הפקק, הוצא את כל הצרכנים שתקועים במעגל זה והרם את הפקק אם עדיין קופץ אזי קרא לחשמלאי שכן הבעיה היא בחיווט באם לא קופץ חבר בחזרה את כל המכשירים אחד אחד וכאשר אתה מחבר מכשיר מסויים שגורם לקפיצה אזי דע שזה המכשיר שתקול ואז אפשר לחבר את כלן השאר למעגל ולטפל בתקול X

כניראה שהבעיה לא אצלך אלה בחברת חשמל אני בטוח שאחד השכנים שלך יש אותה הבעיה , לסיכום תתקשר לחברת חשמל ותודיע על הבעיה כנראה שפאזה אחת לא מגיעה אליך X

כנראה שהנתיך של אחת הפאזות נשרף או החוט של האפס בתוך הלוח מנותק. בכל מקרה אסור לך לגעת בחשמל ואתה צריך להזמין חשמלאי X

שאלות קשורות