איך אומרים צנוע באנגלית? נגיד אתה לא צנוע

Modesty X

Modestymodest X

you are not modest. X

ModestHumble X

שאלות קשורות