באיזה שעה הסופר קלאסיקו ובאיזה ערוץ?

חמש ורבע. בערוץ הספורט אני חושבת. X

שואל השאלה:מה המספר של הערוץ? X

בחמש X

חמש ורבע ערוץ 50 X

חמש ורבע בערוץ הספורט ויש גם הקדמה של המשחק שעה לפני X

שאלות קשורות