2 תשובות

גם, לא רק.

פרימיטיבי זה אחד שלא התקדם בצורת חשיבה שלו

שאלות קשורות