שבת חתן - מה זה שבת חתן?

נער העולה לתורה, בגיל 13 וקורא מהתורה בבית הכנסת.בנוסף באותה שבת, ברחבת בית הכנסת בדכ, נהוג לכבד את הבאים, בכיבוד מסויים, דוגמאת בורקסים ושתייה קלה.יש שבת חתן של אדם נשוי, אותה מתכונת של חתן הבר מצווה, בהבדל אחד:ישנן עדות שבהם, החתנים מגיעים לבית הכנסת, שבוע אחרי החתונה.ישנן עדות שבהם, החתנים מגיעים לבית הכנסת, שבוע לפני החתונה.כל עדה והאמונה בה היא מחזיקה. X

במקור שבת אחרי החתונה לעדות המזרח (היום נוהגים בזה גם הרבה מבני האשכנזים)בו החתן עולה לתורה בפעם הראשונה בשבת כנשוי ישנם עדות אצל רוב הספרדים קורא החתן בשבת זו את פרשת ואברהם זקן (המספרת בעניין השידוכין שאברהם שלח את אליעזר עבדו לחפש כלה (את רבקה) ליצחק) והסבא מתרגם לארמית פסוק אחר פסוק ישנם קהילות רבות שמוציאות ספר תורה מיוחד למטרה זו וקוראים פרשה זו מספר התורה ממש.בנוסף שבת זו היא בתוך שבעת ימי המשתה של החתן והכלה ובכל סעודה מברכים את הזוג בשבע הברכות לאחר ברכת המזון נוהגים להזמין אורחים ומכרים לשבת זו בכדי לשמח את הזוג הטרי ולברך אותםשנדע רק שמחות אמן X

שבת חתן בירושלים זה אירוע שמחייב השקעה, הכנה מראש, סדר ושיתוף פעולה צריך מקום מסודר בכותל, מקום לסעוד אחרי האירוע, במידת הצורך גם מקום לינהקישורים מצורפים:שבת חתן בירושליםשבת חתן במלון בירושליםהסעות X

שבת חתן זהו מנהג שמטרתו לציין את הפעם הראשונה שבה סועד הגבר את ארוחת השבת שלו במעמד חדש, אם כגבר נשוי ואם כגבר צעיר בר מצווה. בימינו יש הרבה מקומות לשבת חתן שניתן לחגוג בהם בכיף. קישורים מצורפים:מקומות לשבת חתן X

שאלות קשורות