אבוקדו זה פרי או ירק?

פרי X

ירק זה כל צומח בלי גרעיון - פרי זה כל דבר עם גרעין אז זה פרי X

ירק, ברור שזה ירק X

מה פתאום, גם לירקות יש גרעינים, ההגדרה של פרי זה מה שגדל על העץ וירק לרב גדל באדמה.. חוץ מאבטיח, בננות שהם על שיח X

פרי, זה גודל על עץ, ואפילו הברכה שלו זה.. בורא פרי העץ X

ירק, כי הוא גדל על האדמה.פירות גדלים על עץ או שיח. X

גם אני חשבתי עד לא מזמן שאבוקדו זה ירקאבל בסוף מסתבר שהוא פרי ועוד איך פרי.גדל על עץ כמו כל פרי. X

שאלות קשורות