קשר תלייה - איך עושים קשר תלייה?

על מנת להתאבד?למה שמישהו יתן תשובה לזה X

שואל השאלה:לידע כללי X

תדבר איתי גם אני רוצה לדעת אני רוצהלמות ברגע שאתה יכולתענה לי X

שאלות קשורות